Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr

Kontinuirano savjetovanje (paušal)

Kontinuirano savjetovanje (paušal)

Klijentima nudimo više vrsta poreznog savjetovanja u kombinaciji s paušalnom mjesečnom naknadom. Koncept paušala uključuje nekoliko razina prema kojima se usluga dogovara po zahtjevu i potrebama klijenta ali zapravo prema tome što klijentu u poslovanju najviše treba.

Primarno nudimo usluge savjetovanje putem telefonskih poziva, korespodencije mailom, organiziranih sastanaka prema potrebama klijenata kao i pomoć kod sastavljanja i predaje godišnjih poreznih prijava.

Zatim dodatno uključujemo savjetovanje koje usključuje:

*  konzultacije (pismene i usmene)

*  kontinuirani pregled poslovnih knjiga,

*  pomoć u postupku poreznog nadzora i drugim postupcima koje vodi Porezna uprava

*  sastavljanje žalbi, prigovora, tužbi i drugih podnesaka prema Poreznoj upravi

*  izradu poreznih analiza po potrebi

* pomoć u vezi s primjenom međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

* edukacije u vezi poreza

* pomoć oko izrade dokumentacije o povezanim osobama.

Naša ponuda obuhvaća kompletnu poslovnu podršku u vezi s porezima što je sve uključeno u mjesečnu naknadu.  Iznos naknade (mjesečnog paušala) definiran je ovisno o vrsti i sveobuhvatnosti usluge odnosno potrebama klijenata.

Ugovaranjem ove usluge uz potporu ovlaštenog poreznog savjetnika omogućeno vam je da porez plaćate točno u zakonskim okvirima.