Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Porezne preglede možete koristiti za periodične provjere poreznih obračuna

Porezni pregledi

Usluge pregleda obuhvaćaju provjeru poreznih obračuna pregledom poslovnih knjiga te angažmane za porezni Due diligence i forenziku.