Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Usluge poreznog savjetovanja moraju vam pomoći da lakše primjenjujete porezne propise

Porezni savjetnik

Porezni savjetnik

Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva. Da bi obavljao djelatnost poreznog savjetništva porezni savjetnik mora ispuniti opće i posebne uvjete propisane Zakonom o poreznom savjetništvu, položiti ispit i dobiti odobrenje za rad od Hrvatske komore poreznih savjetnika. 

 

Posao bi porezni savjetnik trebao obavljati:

 •  samostalno
 •  neovisno uz odgovarajuću naknadu
 •  pomoć u poreznim pitanjima pružati stručno, savjesno u skladu s Ustavom i Zakonima
 •  pridržavati se statuta Komore i etičkog kodeksa poreznih savjetnika
 •  čuvati isprave koje mu je stranka povjerila
 •  čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je povjereno u poslovnom odnosu. 

Porezni savjetnik u odnosima sa strankom dužan je pridržavati se načela zakonitosti, savjesnosti i stručnosti, te postupati u skladu s etičkim kodeksom poreznih savjetnika i s Ustavom i propisima Republike Hrvatske. 

Porezni savjetnik ima ovlasti za obavljanje sljedećih poslova: 

 •  savjetovati stranku o svim poreznim pitanjima
 •  pomagati stranci kod izrade poreznih prijava
 •  zastupati stranku u postupcima pred poreznim tijelima
 •  sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima
 •  nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava. 

Član društva AUGUSTINOVIĆ POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. je mr. sc. Darko Augustinović ovlašteni porezni savjetnik sa dobivenim odobrenjem Hrvatske komore poreznih savjetnika za obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva br. 5-13/4.