Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Usluge poreznog savjetovanja moraju vam pomoći da lakše primjenjujete porezne propise

Porezno savjetništvo

Porezno savjetništvo

Porezno savjetništvo regulirano je Zakonom o poreznom savjetništvu (Nar.nov., br. 127/00., 76/13., 115/16) kojim je definirano da je to neovisna i samostalna djelatnost poreznih savjetnika kojim se osigurava na pouzdan način pravilna primjena propisa od strane poreznih obveznika. 

 

 

Porezno savjetništvo je djelatnost:

  •   davanja savjeta o poreznim pitanjima
  •   zastupanja u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
  •   izrade poreznih prijava te
  •   vještačenja.

Uz usluge poreznog savjetovanja mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrade financijskih izvješća i druge srodne usluge.  

Djelatnost poreznog savjetovanja mogu obavljati: 
1.  porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao samostalnu djelatnost i 
2.  javna trgovačka društva za porezno savjetništvo. 

Iznimno ograničeno porezno savjetovanje bez prava na zastupanje stranke, mogu obavljati: 
1.  ovlašteni revizori i revizorske tvrtke u okviru ovlasti iz Zakona o reviziji 
2.  trgovačka društva i obrti za računovodstvene usluge u okviru svoje djelatnosti i 
3.  poslodavatelji u predmetima vezanim uz poreze na plaće za svoje zaposlenike. 

Društvo AUGUSTINOVIĆ POREZNO SAVJETOVANJE registrirano je u skladu s Zakonom o poreznom savjetništvu kao javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo i u okviru istog Zakona ovlašteno je obavljati sve vrste poslova poreznog savjetovanja.