Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr

Poslovni subjekti

Poduzetnicima odnosno trgovačkim društvima nudimo kompletno porezno savjetovanje. Oni su uglavnom obveznici poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost ali isto tako i poreza na dohodak kada obavljaju obračun poreza po odbitku kod isplata primitaka fizičkim osobama. Ovisno o vrsti djelatnosti koju obavljaju mogu biti obveznici plaćanja posebnih poreza i trošarina. U vezi s navedenim porezima kod poduzetnika se ovisno o situaciji pojavljuje niz pitanja koja traže brze odgovore. To je ono što poduzetnicima možemo ponuditi.  

Usluge poreznog savjetovanja usmjerene su uglavnom malim i srednjim poduzetnicima kojima je cilj porez obračunati poreza točno koliko zakoni nalažu. Poduzetnicima nudimo sve vrste usluga poreznog savjetovanja ovisno o tome što im je najkorisnije i što im je potrebno, odnosno:

  •  imaju li povremene ili stalne porezne upite i potrebe za odgovorima na porezna pitanja, za što dajemo konzultacije ili mišljenja o primjeni poreznih propisa
  •  žele li da im obračun poreza kontinuirano nadzire stručna i neovisna treća osoba kako bi smanjili rizike od štete nastale zaračunavanjem poreza u nadzoru, da im se kontinuirano pomaže u sastavljanju poreznih prijava
  •  žele li koristiti porezno planiranje i poreznu optimizaciju kako bi ostvarili svaku zakonom propisanu poreznu uštedu,
  •  žele li da im se povremeno pregledaju poslovne knjige kako bi bili sigurani da su porezni obračuni napravljeni točno
  •  trebaju li pomoć u poreznim postupcima nadzora, ovršnim postupcima, postupcima razreza poreza i svim ostalim postupcima pred porezim tijelima što je obuhvaćeno našim uslugama konzultacija, zastupanja ili uslugom paušala.    

Također poduzetnicima nudimo usluge koje će im pomoći da neku složenu transakciju (trostrani posao, isporuke u nizu) pravilno porezno strukturiraju, zatim pomoć u vezi s plaćanjem poreza na ostvarenu ino dobit ili prihod te transakcija između povezanih društava i transfernim cijenama koje se u odnosima povezanih društava zaračunava.