Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Porezne preglede možete koristiti za periodične provjere poreznih obračuna

Izvješće o poreznom pregledu

Usluga obuhvaća pregled poreznih i poslovnih knjiga kojeg provodi porezni savjetnik za određeno razdoblje sukladno ugovoru. Ovisno o vašim potrebama porezni pregled može se obaviti za bilo koje razdoblje. Prema tome nudimo porezne preglede na mjesečnoj razini ali puno češći su pregledi koji obuhvaćaju jedan ili više kvartala ili šestromjesečno razdoblje kao i oni gdje je predmet našeg pregleda jedna ili više kalendarskih godina.

Predmet poreznog pregleda može biti bilo koji porez ili javno davanje (porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i trošarine, porez na promet nekretnina) a to može biti istodobno i više različitih vrsta poreza. Najčešći su porezni pregledi kojima se pregledava porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i dohodak.

Pregledom relevantne poslovne i porezne dokumentacije te knjiga za ugovoreno razdoblje utvrđuje se da li je porez ispravno obračunat, plaćen u propisanom roku, pravilno evidentiran i prijavljen Poreznoj upravi. O utvrđenim činjenicama sastavlja se izvješće (vrlo slično zapisniku o poreznom nadzoru) s pregledom razlika i pogrešaka u svezi s primjenom poreznih propisa te našim preporukama kako provesti ispravke postojećih nepravilnosti.

Usluga je primarno usmjerena poduzetnicima, obrtnicima, osobama koje se bave slobodnim zanimanjima. Ima prevencijsku svrhu jer vam omogućuje da pogreške u plaćanju poreza ukoliko postoje ispravite prije nego što Porezna uprava dođe u nadzor.  Porezne preglede preporučuje se obavljati češće jer je tako lakše napraviti ispravke ako bi bili potrebni, odnosno minimalno jednom godišnje. Postupanjem na taj način biti ćete sigurni da nema većih pogrešaka u vezi s plaćanjem poreza i samim time smanjiti ćete rizik od potencijalne štete kada vam Porezna uprava dođe u kontrolu.

Kada porezni nadzor započne ispravci pogrešaka više nisu mogući, a onda osim što je sam postupak vrlo stresan za poreznog obveznika, isti po završetku postupka mora platiti nadzorom zaračunate poreze te zatezne kamate i kaznu za počinjeni prekršaj (tvrtka i odgovorna osoba).

Preporučuje se svim poduzetnicima koji žele da im poslovne i porezne knjige pregleda stručna i neovisna osoba te žele biti sigurni da poreze plaćaju i obračunavaju točno i pravodobno, da vode ispravno porezno knjigovodstvo i da pravilno i uredno izvješćuju Poreznu upravu, a napose onima koji se bave posebnim djelatnostima, uslugama, te onima koji imaju transakcije s inozemstvom.    

Naknada za uslugu ovisiti će o tome što je predmet poreznog pregleda, koje je razdoblje pregleda, koliki je opseg dokumentacije i transakcija itd. Naše su naknade definirane kao optimalan odnos cijene i kvalitete tako da budu pristupačne svakom poduzetniku. Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas.