Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Porezne preglede možete koristiti za periodične provjere poreznih obračuna

Due diligence

Due diligence

Porezni Due diligence obuhvaća naš angažman u postupcima kupoprodaje tvrtki, preuzimanja i poslovnih spajanja te drugih poslovnih kombinacija. Možemo vam ponuditi kompletan porezno - računovodstveni due diligence.

Predmetni posao ćemo odraditi potpuno neovisno i samostalno po nalogu naručitelja i u sklopu toga izvršiti dubinski pregled poslovne i porezne dokumentacije te svih ostalih činjenica i u svezi s time sastaviti izvješće koje će sadržavati nepravilnosti, pogreške i porezne rizike od mogućih potencijalnih šteta. Posao ćemo odraditi samostalno i neovisno te kvalitetno u roku prema dogovoru.