Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr

Usluge prije nadzora

Usluge prije nadzora

Naglasak u vezi naših usluga prije nadzora je usmjeren smanjenju poreznih rizika od novih poreza koje bi u postupku nadzora Porezna uprava mogla utvrditi. Tu možemo preporučiti set naših usluga iz segmenta poreznog savjetovanja koje uključuje odgovore na porezne upite, izrade analiza za strukturiranje transakcija, poreznu optimizaciju i ostvarenje svih legalnih poreznih ušteda. Prije nego vam Porezna uprava dođe u kontrolu možete poduzeti više aktivnosti koje će smanjiti potencijalne porezne rizike.

To znači korištenje naših usluga poreznih pregleda u kojima ćemo pregledati porezne knjige i dati upute o pogreškama i nepravilnostima koje treba ispraviti, zatim usluge savjetovanja povremenog i kontinuiranog koje mogu osigurati da pravilno obračunavate poreze i da ostvarite sve zakonom propisane porezne uštede. Na taj način rizici od potencijalnih poreza u nadzoru se značajno smanjuju kao i moguće kazne za poreznog obveznika. Imajte na umu da se pogreške u obračunu mogu dogoditi ali da ih je važno ispraviti prije nego što započne porezni nadzor.