Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema

Izmjene poreza na dodanu vrijednost

Objavljeno: 04.01.2016.

Dalje u tekstu pripremili smo vam zadnje izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, obavljen u „Narodnim novinama“ br. 130/15, stupa na snagu 8. prosinca 2015. godine;
  • Izmjene odredbi koje se tiču porezno priznavanja manjka zbog proteka roka trajanja – manjak neće biti porezno priznat ako su dobra nabavljena unutar tri mjeseca od isteka roka trajanja, osim u slučaju ako je riječ o robi s kraćim rokom trajanja od tri mjeseca ili doniranoj robi;
  • Isporuka hrane bez naknade (donacija) prema posebnim propisima o doniranju hrane isključivo neprofitnim pravnim osobama koje djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i posrednicima u lancu do 2% prihoda smatra se porezno priznatim manjkom;
  • Izvješće o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DONH) – dostavlja se u elektroničkom obliku Poreznoj upravi (do 20-tog po isteku mjeseca/tromjesečja u kojem je obavljena isporuka);
  • Za 2015. iznimno Obrazac DONH podnosi se do 20. lipnja 2016. godine, a u istom roku potrebno je podnijeti i mjesečne obrasce za 2016. godinu za prvih pet mjeseci i za prvo tromjesečje;
  • Tečajne razlike kod financijskog leasinga vežu se uz uslugu financiranja i oslobođene su PDV-a;
  • U slučaju isporuke motornog vozila ili leasinga poseban porez koji se prenosi na stjecatelja ne uključuje se u poreznu osnovicu za obračun PDV-a;
  • Dodatno su pojašnjene odredbe poreznog oslobođenja po čl. 44. st. 1. točki 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno provoza dobra kroz carinsko područje RH. Dokazivanje je u skladu s carinskim propisima, poseban naputak je dan za oslobođenje u slučaju korištenja prijevoza željeznicom;
  • Dokazivanje izvoznih isporuka – u slučaju elektronske deklaracije dokazom se smatra elektronska poruka IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava), u slučaju papirnate deklaracije dokazom se smatra ovjereni izvorni primjerak sa podacima: evidencijski broj, potpis službenika i pečat;
  • Obveza poreznih obveznika da u prvom razdoblju oporezivanja u slučaju ako imaju obvezu napraviti podjelu pretporeza primjenjuju postotak izračunan na temelju isporuka iz prethodne godine.  

 


Ostavi komentar

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna.

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.