Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Usluge poreznog savjetovanja moraju vam pomoći da lakše primjenjujete porezne propise

Povezane usluge

Povezane usluge

Osim usluga poreznog savjetovanja klijentima nudimo i sljedeće povezane usluge:

  •  vođenja poslovnih knjiga (knjigovodstvo)
  •  izrade financijskih izvještaja sukladno financijskom okviru izvještavanja (HSFI i MSFI)
  •  obračun plaće i drugih dohodaka.

Osim klasičnog poreznog savjetovanja klijentima nudimo i uslugu vođenja poslovnih knjiga i to, financijskog računovodstva, knjiga ulaznih i izlaznih računa (URA/IRA), vođenja blagajničkog poslovanja, vođenje poreznog knjigovodstva i poreznih evidencija, sitnog inventara, osnovnih sredstava, obračuna plaće, zaliha. Nudimo i vođenje knjigovodstva za posebne djelatnosti kao što su projektne tvrtke, turističke agencije, tvrtke koje se bave elektroničkim uslugama, web dizajnom, izradom softvera itd.   

Uslugu izrade financijskih izvještaja obavljamo za domaće i strane poduzetnike sukladno računovodstvenom okviru koji koriste. To uključuje sastavljanje i predaju godišnjih financijskih izvješća za javnu obavu (GFI).  

Uslugu obračuna plaće i drugih dohodaka pružamo domaćim i stranim poduzetnicima ali i fizičkim osobama strancima koji u Hrvatskoj ostvaruju dohodak. Usluga obuhvaća poslove od prijave Poreznoj upravi u registar poreznih obveznika (RPO, registar PDV-a) ishođenja poreznog broja, prijave na zavode za obvezna osiguranja i druga tijela prema potrebi, do obračuna poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te podnošenja svih vrsta poreznih izvješća o tome državnim tijelima (JOPPD i slično). U okviru toga za nerezidente rješavamo i ishođenje potvrda Porezne uprave o plaćenom porezu radi uračunavanja poreza ili rješavanja drugih poreznih pitanja u državi rezidentnosti.