Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr

Transferne cijene

Transferne cijene

Transferne cijene zaračunavaju se između povezanih osoba. Odnosi povezanih osoba su pod posebnim naglaskom kod Porezne uprave. Tko su sve povezane društva i povezane osobe osobe propisano je odredbama Općeg poreznog zakona i člankom 13. Zakona o porezu na dobit.

Između povezanih osoba postoji mogućnost prelijevanja dobiti zbog čega porezna uprava posebno prati i analizira odnose povezanih osoba. To je posebno naglašeno u slučaju kada je jedno društvo rezident a drugo nerezident odnosno kada je riječ o međunarodnim korporacijama.

Transferne cijene između povezanih osoba moraju biti definirane na istim načelima i okvirima kao da je riječ o nepovezanim osobama (u praksi poznato kao načelo nepristrane transakcije). Ukoliko to nije tako treba utvrditi postoje li razlike i izvršiti korekciju porezne osnovice te platiti porez na dobit.  

Bitno je napomenuti da je teret dokazivanja transfernih cijena na poreznom obvezniku što znači da on poreznom tijelu mora predočiti podatke i dokaze iz kojih nedvojbeno proizlazi da su transferne cijene definirane na tržišnoj osnovi.

Ukoliko to ne dokaže porezna uprava neće prihvatiti transferne cijene slijedom čega može od poreznog obveznika zatražiti da izvrši korekciju porezne osnovice i plati porez na dobit. Način na koji treba sastaviti dokumentaciju i što sve ona treba uključivati propisuje članak 40. Pravilnika o porezu na dobit.

Metode koje treba primjeniti propisuje članak 13. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

U svezi s transfernim cijenama možemo pomoći klijentima sastaviti potrebnu dokumentaciju za Poreznu upravu.