Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr

Izrade godišnjih izvještaja

Izrade godišnjih izvještaja

U sklopu naših usluga osim sastavljanja poreznih izvješća nudimo i usluge izrade završnih financijskih izvješća za javnu objavu i to: bilance, računa dobiti i gubitka (izvješća o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaja o novčanim tijekovima, izvještaja o promjenama na kapitalu, te nudimo i sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje. Također poduzetnicima možemo izraditi i računovodstvene politike sukladno propisanom okviru izvještavanja (HSFI, MSFI/MRS).

Nudimo i sastavljanje izvještaja za potrebe menadžerskog upravljanja prema potrebama poduzetnika. Ukoliko osim usluga poreznog savjetovanja trebate i uslugu sastavljanja financijskih izvještaja za javnu objavu ili kontinuiranu izradu nekog menadžerskog izvještaja kontaktirajte nas.