Ured: Karlovačka cesta 24 A, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
Tel: + 385 1 580 5980
Mob: + 385 (0)92 1121 544
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Na usluzi smo svim poreznim obveznicima koji imaju potrebu za našim uslugama

Nerezidenti

Strane pravne i fizičke osobe mogu biti porezni obveznici u Republici Hrvatskoj po osnovi primitaka ili dobiti koje su u Hrvatskoj i ostvarili. U najvećem dijelu slučajeva riječ je o oporezivanju sljedećih primitaka nerezidenta:

 •  primitaka od plaće koji se isplaćuju strancima po osnovi radnog odnosa 
 •  primitaka od drugog dohotka kojeg su stranci u Hrvatskoj ostvarili
 •  primitaka od obrta i samostalnih zanimanja
 •  dobiti koje su strane pravne osobe ostvarile u Hrvatskoj za što se porez plaća po odbitku
 •  primici od kapitala
 •  primici od osiguranja
 •  primici koje su stranci ostvarili po osnovi najma i zakupa nekretnina i pokretnina.

Po bilo kojoj osnovi nerezidenti koji su u Hrvatskoj ostvarili primitke ili dobit su i porezni obveznici. Kada je riječ o fizičkim osobama strancima po osnovi ostvarenih primitaka oni mogu biti obveznici:

 •  poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 •  poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 •  poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
 •  poreza na dohodak od kapitala
 •  poreza na dohodak od osiguranja i
 •  poreza na drugi dohodak.

Kod pravnih osoba koje obavljaju djelatnost u Hrvatskoj postavlja se isto tako niz poreznih pitanja od toga imaju li obvezu registracije djelatnosti za dobit koju su ostvarili u Hrvatskoj te kod plaćanja poreza na dobit stranih osoba se postavljaju pitanja treba li platiti porez na dobit po odbitku i po kojoj poreznoj stopi. Pitanje je i kako primjeniti uračunavanje poreza plaćenog u Hrvatskoj u svojoj matičnoj zemlji. 

U svezi s oporezivanjem primitaka ili dobiti stranih pravnih i fizičkih osoba treba napomenuti da to uključuje poznavanje ne samo domaćih nego i međunarodnih poreznih propisa (ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja) što značajno otežava odgovor na porezni upit.

Isto tako kada je riječ o povezanim duštvima primjerice, domaćem ovisnom društvu i inozemnom matičnom društvu postavljaju se i pitanja u vezi s transakcijama unutar grupe između povezanih osoba kao i pitanje ispravnosti definiranih transfernih cijena. Ako se ne može dokazati da su transferne cijene prema povezanim osobama definirane na jednakoj osnovi kao i prema nepovezanima otvara se niz poreznih pitanja i mogućih problema osporavanja tih transakcija od strane Porezne uprave kod izračuna porezne obveze.

U svezi navedenih usluga nudimo fizičkim osobama strancima kompletni podršku u ispunjavanju svih njihovih poreznih obveza u Hrvatskoj, od postupka prijave u porezni registar, do obračunavanja i plaćanja poreza te podnošenja poreznih izvješća.

Pravnim osobama nerezidentima nudimo porezno savjetovanje u vezi plaćanja poreza na dobit ostvarenu u Hrvatskoj, zatim rješavanja pitanja o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te pitanja o ispravnosti transfernih cijena. 

 

  

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija