Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Na usluzi smo svim poreznim obveznicima koji imaju potrebu za našim uslugama

Građani

Građanima nudimo usluge u vezi plaćanja poreza na sljedeće vrste dohotka:

 •  dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine
 •  drugi dohodak (primici članova skupština, nadzornog ili upravnog odbora, autora, umjetnika, učenika/studenata, tumača, prevoditelja, konzultanata, sudskih vještaka itd.)
 •  dohodak od imovine (primici od zakupa ili najma stanova, soba i postelja, ustupa prava, primici od prodaje nekretnina)
 •  dohodak od kapitala (primici od dividendi i udjela u dobiti)
 •  dohodak od osiguranja (primici od životnog osiguranja).

Stručnu pomoć pružamo i u vezi s kupoprodajama i stjecanjima nekretnina i plaćanjem poreza na promet nekretnina i poreza na dodanu vrijednost, te ishođenja olakšice, kao i u vezi s kupnjom motornog vozila i plaćanjem posebnog poreza i drugih poreza kod nabave ili prodaje. 

Građanima nudimo usluge popunjavanja i predaje godišnje porezne prijave (DOH Obrazac), te usluge vezane uz obračun i prijavu poreza na mirovinu primljenu iz inozemstva.  

Stručnu pomoć ili zastupanje pred poreznim tijelom pružamo i u postupcima: 

 •  ispitivanja izvora imovine fizičkih osoba
 •  davanja obavijesti u vezi poreznih činjenica po zahtjevu PU 
 •  otpisa dospjelih poreznih dugova
 •  utvrđivanja porezne zastare
 •  provođenja radnji i mjera vezanih uz ovršni postupak
 •  postupcima utvrđivanja zlouporabe prava
 •  utvrđivanja i naplate poreznog duga s osnove nasljedstva.  

Sve navedeno su  porezni postupci koje provodi Porezna uprava a u kojima se građaninu vrlo teško snalaziti jer ne poznaje propise. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi navedenog slobodno nas kontaktirajte mailom, telefonom ili putem našeg web obrasca.