Ured: Karlovačka cesta 24 A, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
Tel: + 385 1 580 5980
Mob: + 385 (0)92 1121 544
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Pružamo usluge u vezi s popunjavanjem i predajom svih poreznih prijava.

Prijava za porez na promet nekretnina

Prijava za porez na promet nekretnina

Kupnju odnosno stjecanje nekretnine porezni obveznik pravna i fizička osoba radi plaćanja poreza mora prijaviti nadležnoj Poreznoj upravi u roku 30 dana od kupoprodaje. Neovisno o tome je li riječ o nabavi zemljišta (građevinskog ili poljoprivrednog), poslovnog prostora, stana, kuće, garaže ili druge nekretnine ili više njih potrebno je podnijeti poreznu prijavu tj. Prijavu poreza na promet nekretnina i kupoprodajni ugovor ili drugi dokument.

To je potrebno učiniti i kod bilo kakvog stjecanja nekretnine (doživotno ili dosmrtno uzdržavanje, stjecanje dosjelošću i sl.). Također ovisno o činjenicama može se ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza ali teret dokazivanja poreznih činjenica je na poreznom obvezniku. Ukratko, porezni obveznik morati će podnijeti potrebnu dokumentaciju ukoliko želi ostvariti pravo na porezno oslobođenje.  

Naše usluge uključuju angažman u vezi s:

*  popunjavanjem i predajom prijave poreza na promet nekretnina 

* kompletiranjem priloga kojih uz poreznu prijavu treba predati

* utvrđivanjem imate li pravo na porezno oslobođenje

* upućivanjem na dokumentaciju koju trebate prikupiti vezano za oslobođenje od plaćanja poreza.   

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija