Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Našim uslugama osigurajte da porez plaćate zakonito ali u minimalnim okvirima

Prodaje poslovnih udjela, dionica i druge financijske imovine

Prodaje poslovnih udjela, dionica i druge financijske imovine

Prodaje poslovnih udjela kada je riječ o fizičkim osobama ne smatraju se dohotkom, ukoliko nije riječ o obavljanju poslovne djelatnosti te fizičke osobe. Dakle kada je riječ o prodaji poslovnih udjela, dionica i financijske imovine ta se transakcija za kupca ne smatra njegovim dohotkom. 

Kada je riječ o prometu udjela između pravnih osoba plaća se ovisno o zaradi porez na dobit. Takav promet oslobođen je opoezivanja PDV-om. U određenim slučajevima Porezna uprava prodaju udjela može proglasiti za porezne svrhe prividno pravnim poslom naravno ocjenjujući sve okolnosti slučaja, kada se umjesto prodaje nekretnina (što podliježe plaćanju poreza) prodaju poslovni udjeli (što ne podliježe plaćanju poreza kod fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak). 

Za svaku takvu vrstu transakcije prije nego se uopće započne realizaciju svakako je uputno provjeriti koje će poreze trebati platiti. U tom cilju za savjet u vezi plaćanja poreza i druga pitanja kontaktirajte nas.