Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Našim uslugama osigurajte da porez plaćate zakonito ali u minimalnim okvirima

Obračuni dohotka od kapitala

Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju. 

Nudimo porezno savjetovanje u vezi s obračunom i plaćanjem poreza na dohodak od kapitala, oporezivanja udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, oporezivanjem izuzimanja i skrivenih isplata dobiti te plaćanje poreza kod opcijskih kupnji dionica i realizacije prava iz opcija. 

To uključuje odgovore na pitanja kada nastaje porezna obveza, o kojoj je vrsti dohotka od kapitala riječ, kako obračunati predujam poreza na dohodak, pitanja isplata u slučajevima radničkog dioničarstva.