Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Našim uslugama osigurajte da porez plaćate zakonito ali u minimalnim okvirima

Kupoprodaja pokretnina

Kupoprodaja pokretnina

Promet (prodaja) pokretnina motornih vozila podliježe oporezivanju. Ovisno o tome tko je prodavatelj a tko kupac (jesu li to građani ili registrirani porezni obveznici) i ako je poduzetnik prodavatelj za koju je svrhu nabavljena pokretnina i je li kod nabave odbijen pretporez, različit je i odgovor na to koji se porez plaća. Pokretnina odnosno prodaja motornih vozila podliježe ili plaćanju PDV-a ili posebnog poreza po stopi od  5%. 

Ukoliko ste kupac ili prodavatelj pokretnine nudimo savjetodavne usluge u svezi s rješavanjem pitanja oporezivanja takve transakcije. To uključuje rješavanje pitanja kojem porezu podliježe promet pokretnine, kako ćete obračunati, platiti i prijaviti porez, možete li ishoditi porezno oslobođenje te ostala porezna pitanja takve vrste transakcije.