Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema
 • Objavljeno: 09.09.2014.
  Mjesto oporezivanja usluga

  Kako bih pomogao poduzetnicima koji obavljaju usluge i izdaju račune inozemnim pravnim osobama utvrditi kako pravilno postupiti u svezi obračuna PDV-a odlučio sam se ukratko obraditi temu utvrđivanja mjesta oporezivanja usluga. To znači obraditi pravila u vezi plaćanja PDV-a. Kombinacija u vezi oporezivan...

 • Objavljeno: 04.01.2016.

  Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba („Narodne novine“, br. 137/15): Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2016. godinu iznosi 5,14%. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Narodne novine“,...

 • Objavljeno: 14.12.2016.

  U 'Narodnim novinama' br. 115/16 objavljena je skupina zakona koji reguliraju poreznu reformu. Zakone koji stupaju na snagu od 1. siječnja. 2017. godine možete pogledati na slijedećim poveznicama: - Opći porezni zakon: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2519.html - Zakon o poreznoj upravi: http://narodne-...

 • Objavljeno: 29.01.2015.

  Izmjenama Zakona o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama br. 143/14. promjenjena je porezna stopa koju se primjenjuje kod plaćanja predujma poreza na dohodak od kapitala za kamate isplaćene fizičkim osobama po osnovi pozajmica koje su iste dale pravnim osobama. O čemu je riječ? Do...

 • Objavljeno: 07.10.2014.

  Sastavili smo kratki pregled glavnih izmjena koje se planira provesti kod poreza na dohodak:  Povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kuna, za umirovljenike sa 3.400,00 kn na 3.800,00 kn;  Povećanje osobnog odbitka za porezne obveznike koji imaju prebivalište i boravište na području...