Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema
 • Objavljeno: 25.12.2017.

  Svim poslovnim partnerima i građanima želimo čestitri Božić i uspješnu u sretnu Novu 2018. godinu!  Vaš Porezni savjetnik  

 • Objavljeno: 17.02.2017.

  U Narodnim novinama br. 10/17 objavljen je novi Pravilnik o porezu na dohodak. Primljenjuje se od 4. veljače 2017. godine. Njime se podrobnije uređuje primjena odredbi novog Zakona o porezu na dohodak koji je na snazi od 1.1.2017. godine ("Narodne novine, br. 115/16.). Obzirom da imamo dosta novosti tvrtka Augustinović...

 • Objavljeno: 04.01.2016.

  Dalje u tekstu pripremili smo vam zadnje izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, obavljen u „Narodnim novinama“ br. 130/15, stupa na snagu 8. prosinca 2015. godine; Izmjene odredbi koje se tiču porezno priznavanja manjka zbog proteka...

 • Objavljeno: 26.03.2018.

  Broj klase:410-01/17-01/2599 Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2 Zagreb, 16.01.2018 Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije ​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita porezni obveznik posluje...

 • Objavljeno: 12.09.2017.

  Prilikom likvidacije obrta nije tako rijedak slučaj da se javlja problem kako porezno tretirati promet nekretnina. Pitanje je plaćanja pdv-a, poreza na dobit a u ovom blogu kratko ćemo se osvrnuti na plaćanje poreza na promet nekretnina.  Pitanje koje postavlja, da li se porez na promet nekretnina treba platiti u...