Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema

Uputa za popunjavanje Prijave poreza na dobit

Objavljeno: 01.03.2017.

Na stranicama Porezne uprave www.porezna-uprava.hr objavljena je Uputa za popunjavanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu (Klasa: 410-01/17-01/161, Ur.broj: 513-07-21-01/17-1 od 22. veljače 2017. godine. 

Uputa se u bitnome dijelu naslanja na Uputu za popunjavanju Prijave poreza na dobit za 2015. godinu.

Više o svemu pročitajte na linku:

 http://www.porezna-prava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19501 


Ostavi komentar

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna.

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.