Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema

Prijenos nekretnina s obrta na fizičku osobu

Objavljeno: 12.09.2017.

Prilikom likvidacije obrta nije tako rijedak slučaj da se javlja problem kako porezno tretirati promet nekretnina. Pitanje je plaćanja pdv-a, poreza na dobit a u ovom blogu kratko ćemo se osvrnuti na plaćanje poreza na promet nekretnina. 

Pitanje koje postavlja, da li se porez na promet nekretnina treba platiti u slučaju kada dolazi do prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta.

O toj se tematici očitovao Središnji ured Porezne uprave u svojem mišljenju, klasa: 410-20/17-01/50, od 17.08.2017. godine. U mišljenju je navedeno sljedeće: 

Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16, dalje u tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina se, u smislu Zakona, smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate, osim onog na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Prema članku 4. Zakona stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.Prema Zakonu o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više u svoje ime i za svoj  račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Budući da obrt nije ni pravna ni fizička osoba, već predstavlja "samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti",  isti ne može biti sudionik obveznog odnosa niti nositelj prava i obveza iz takvog odnosa.

Na temelju navedenog zaključuje se da 'predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina je promet nekretnina, a kako u slučaju kojeg opisuje podnositelj upita nije  došlo do prometa nekretnina, ne  postoji ni obveza plaćanja poreza na promet nekretnina'.

Prema tome, u slučaju kada se nekretnina iz obrta prenosi na vlasnika obrta ukoliko se ne plaća PDV, prijenos ne podliježe niti plaćanju poreza na promet nekretnina. 

Napomena: za više detalja o navedenom slobodno nas kontaktirajte ili ukoliko trebate profesionalan i stručan savjet. 


Ostavi komentar

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna.

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.