Ured: Karlovačka cesta 2b, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00h – 16:00h
E-mail: info@poreznisavjetnik.hr
Želimo vam pomoći komentarom i stručnim mišljenjem u vezi određenih poreznih tema

Mišljenje PU_Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije

Objavljeno: 26.03.2018.

Broj klase:410-01/17-01/2599

Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2

Zagreb, 16.01.2018

Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije

​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita porezni obveznik posluje s gubitkom te iz prethodnih poreznih razdoblja ima neiskorištenih poreznih gubitaka. Obzirom da porezni obveznik planira pokrenuti postupak likvidacije, postavlja se pitanje o pravu na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja u slučaju da postupak likvidacije potraje duže od pet godina. Temeljem navedenog u nastavku dajemo odgovor.

 

Sukladno odredbama članka 17. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima porezni gubitak. Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako Zakon ne određuje drukčije.

 

Članak 29. stavak 1. Zakona o porezu na dobit propisuje da se porez na dobit utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. Nadalje, prema stavku 3. točki 7. navedenoga članka Zakona, porezno razdoblje čini dio poslovne godine, ako je razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije.

 

Prema članku 113. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121//99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) nakon nastanka razloga za prestanak društva provodi se likvidacija ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj. Člankom 117. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da likvidatori moraju završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike. Radi dovršenja poslova koji su u tijeku oni mogu sklapati i nove poslove. U granicama svog poslovnog djelovanja likvidatori zastupaju društvo.

 

Slijedom navedenoga, porezni gubitak se može prenositi i nadoknaditi tijekom pet godina, nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, odnosno najstariji gubitak kojim porezni obveznik može umanjiti osnovicu poreza na dobit, na način da je iskaže u prijavi poreza na dobit, je onaj koji je nastao prije pet godina. Porezna olakšica izražena u obliku prava na prijenos poreznog gubitka iskazuje se u prijavi poreza na dobit odnosno u Obrascu PD prema priloženom pregledu poreznih gubitaka.

 

Zakonom je propisano da se porez na dobit utvrđuje za razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina, dok je u slučaju likvidacije porezno razdoblje utvrđeno kao razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije. Međutim, Zakonom je propisano pravo na prijenos poreznog gubitka, kao porezne olakšice u razdoblju od pet godina, a ne u razdoblju od pet poreznih razdoblja. Uzimajući u obzir svrhu provođenja postupka likvidacije, a to je završavanje poslova društva, Zakon ne propisuje izuzetak za slučajeve kada razdoblje likvidacije potraje duže od pet godina. Stoga, porezni obveznik u prijavi poreza na dobit neće moći iskazati porezne gubitke iz razdoblja koja prethode otvaranju postupka likvidacije ukoliko postupak likvidacije potraje više od pet godina.

 


Ostavi komentar

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna.

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.